پر حرفی

به گمانم دارم این روزها سکوت سال های اولیه زندگیم رو با پرحرفی های بیجای این روزها خراب میکنم.

البته نه اون سکوت طولانی خوب بود و نه این پرحرفی. و از یک آدم میانه رو بعیده که این طور باشه.

************

پسرک بازیگوش من داره میره روی اعصاب و از یک جهت این خیلی خوبه و نشانه سلامت پسرک. اینجا وظیفه مادر و پدر سنگین میشه که باید با خویشتن داری و صبر زیاد این شیطنت رو به خوبی پیش ببرن و به سوی پیشرفت شخصیت کودک جهت بدن.

امیدوارم پدر و مادر خوبی باشیم.

/ 0 نظر / 58 بازدید