بابا

25 سال از رفتن پدربزرگی گذشت که خیلی فرصت درک کردنش بهم دست نداد.

و امروز من گریستم در حسرت آغوشش و حسرت این که دوست داشتم فرزندم رو هم در آغوش بگیره.

روحش شاد

/ 1 نظر / 31 بازدید
ehsan(shrek)

خدا رحمتش کنه