تب

یک وقتی میشه که صدای گریش دلت رو می بره.

یکی هست که با تمام وجود حاضری جون بدی براش.

یکی هست که با تمام وجود میگی فدات شم، قربونت برم، بمیرم برات...

یک وقتی میرسه که از ناراحتیش اشک از چشمات سرازیر میشه.

یکی هست که همیشه براش نگرانی ولی این نگرانی شیرینه.دلشوره داشتن براش لذت داره.این حس تا همیشه باهات می مونه.

***************

این که میگن تا وقتی بچه نداشته باشی حس پدر مادرا رو درک نمی کنی رو می دونستم ولی با تمام وجود حسش نمی کردم.الان کمی درک می کنم.

عاشقشم

*************

فکر نمی کردم روزی بالای سر فرزندم بشینم و وبلاگ بنویسم.

خدا رو شکر می کنم که در سخت ترین دوران زندگیم هدیه ای بهم داده تا کمی از دغدغه دنیا فاصله بگیرم و آرامش پیدا کنم.

/ 1 نظر / 36 بازدید
شرک

خدا حفظش کنه رفیق